top of page

Gestió centralitzada de  Recursos Humans

Solució unificada per la gestió de Recursos Humans

Des de Sucasuc volem oferir-te una solució integrada per a la gestió de Recursos Humans. Sobre aquesta solució qualsevol departament de Recursos Humans de la seva empresa podrà des de fer el reclutament, selecció, contractació fins el seguiment ordinari de l'emissió de butlletí de salari, formació, i en el seu cas, liquidació.

La solució està totalment integrada dins del ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i també sobre aplicatius web i app.


Tot el manteniment del ERP està suportat pel cost de llicenciament Microsoft i amb el servidor inclòs.

Que oferim, pas a pas:

1.- Mòdul de reclutament de personal

Tot integrat dins de la web de la seva empresa. Nosaltres col·loquem un formulari web dins de la seva pàgina, el qual és gestionat, des del ERP, per a la publicació automàtica d'ofertes. En aquest moment estem fent la integració amb diverses web de reclutament a nivell mundial, a fi que la seva oferta de treball tingui la màxima difusió.

Per a això es disposa d'automatitzacions en les quals les persones interessades emplenaran un formulari i adjuntaran el seu CV, el qual els arribarà directament al ERP, sense mail, sense papers, etc.., per a una correcta gestió.

recursos humanos 1.png

2.- Mòdul de selecció

Una vegada captats els diferents CV, sobre la base de les diferents ofertes proposades, els mateixos poden ser tractats pel personal del departament corresponent, per a l'elaboració de la selecció que així precisin, establint de manera autònoma les fases de selecció i criteris que han de regir sobre la mateixa.

Una vegada que el departament hagi fet el procés de selecció, automàticament es podrà enviar al mòdul de contractació, sense mail, sense papers, etc,,,perquè s'elabori el contracte de treball.

3.- Mòdul de contractació.


Una vegada validats els candidats degudament seleccionats, en el seu cas, o bé les necessitats de l'empresa només estiguin basades en la contractació, s'elaborarà el contracte de treball, segons model proposat per cada empresa, en les diferents modalitats que la normativa andorrana permeti.

4.- Mòdul de planificació de torns de treball.

Una vegada amb el personal que disposi l'empresa es podran elaborar els diferents torns de treball, i atribuir a cada treballador el que així li correspongui.

Com a novetat disposem d'un portal del treballador amb un rol per a responsable o responsables, sobre el qual, es podran validar els diferents torns de treball pel responsable, així com atendre, permisos, baixes, absències que els treballadors exigeixin, de manera automàtica des de l'aplicatiu web o l'app.

Aixi mateis, des de l'app, amb perfil de responsable es podran fer les planificacions horàrias, perquè l'empleat pugui visualitzar-les en la seva app.

5.- Mòdul de formació

Dins de la seva empresa, segurament, tenen el talent que estan buscant. Per això disposem  d'un mòdul de formació a fi de tractar dos assumptes principals:

D'una banda, conèixer dins de la seva empresa, que persones disposen del talent, habilitats o formació, a fi de fer que la promoció interna un valor fonamental dins de la seva empresa.


D'altra banda, portar un control sobre les formacions reglades que la normativa exigeix, així com aquelles addicionals que l'empresa consideri apropiades, per al seu normal funcionament.

6.- Mòdul de seguiment a la contractació


Vostè en col·laboració amb el responsable de la seva àrea, o bé directament podrà donar seguiment correcte, a qualsevol incidència, en el seu cas, esdevinguda en la confecció dels butlletins de salari. Podrà calcular baixes, absències, permisos, hores treballades, tipus de salari, primes, gratificacions. Tot això es tindrà en compte a fi de realitzar correctament el butlletí de salari, sobre la base de les prescripcions marcades per la llei.


Igualment el treballador rebrà el butlletí dins de la seva app o portal web, i des d'aquí directament podrà signar el butlletí de salari.


Així mateix, es farà el fitxer SEPA, per a pagament per transferència de les nòmines, i la seva comptabilització automàtica inclòs en el ERP.


També disposem de la generació de fitxer a la CASS per al seu procés davant aquest estament.

7.- Fi de la contractació


Si per decisió de l'empresa, pel treballador o de mutu acord, així se li correspongués, es podrà realitzar la quitança donant compliment estricte a la normativa vigent, així com la confecció de carta d'acomiadament o de preavis.


Tot el referit anteriorment està integrat dins d'una mateixa plataforma, fent que els processos de recursos humans, siguin més àgils, optimitzant de gran manera el treball de les persones responsables dels departaments encarregats a aquest efecte.

Descobreix els avantatges d'aquest servei

Avantatges

Optimització

Optimitzem i digitalitzem tots els processo de recursos humans, amb nosaltres desapareixen mails, excels, documents, etc...

App i portal de l'empleat

Integrat en la nostra plataforma perquè la comunicació sigui immediata

Oferta

Tot està inclòs en el mateix preu de llicenciament de Microsoft, a un cost de 90€/mes usuari.
 

Si tens alguna pregunta no dubtis en contactar amb nosaltres

bottom of page