Reinventi la productividat empresarial amb
Dynamics 365 Business Central Localitzat d’Andorra

Resum executiu

Per a destacar dels competidors, les empreses necessiten fer que cada minut compti i que cada relació amb un client brilli.

Microsoft Dynamics 365 Business Central Localitzat d'Andorra és una solució de gestió integral que ajuda a les empreses a gestionar les seves finances, vendes, recursos humans, servei i operacions més fàcilment i ràpidament des del primer dia. 

Aquest llibre electrònic explora com la solució s'integra amb Office 365 per a connectar els processos empresarials i la productivitat personal com mai s’ha fet abans, aportant visió i eficiència a les seves tasques quotidianes.

Cobrirem tres escenaris de la vida quotidiana que il·lustren com les capacitats úniques de Microsoft fan més productius a propietaris de negocis, representants de vendes i comptables, millorant en definitiva l'experiència del client i el rendiment de l'empresa.

Proposta de valor

Propietari del negoci

Representant de vendes

Comptable

Des de Sucasuc, li proposem un veritable avenç dins del seu model de gestió empresarial, oferint-li una eina tremendament versàtil i útil, a fi que pugui començar una nova etapa de transformació digital, que li brindi una major projecció dins del mercat nacional i internacional, fent que la seva gestió diària, contempli elements nous i innovadors, millorant en gran manera, la productivitat de la seva empresa.

Només amb Microsoft Dynamics 365 Business Central Localitzat d'Andorra, a través d'un únic clic, vostè gestionarà adequadament tota la seva empresa, estigui on estigui.

Sens dubte és el futur posat als nostres peus, una veritable oportunitat de modernitzar i adaptar la nostra empresa al present i futur més immediat.

Els sistemas desconnectats frenen els negocis

Si és vostè propietari d'un negoci, la seva jornada laboral sovint comença a casa, comprovant els correus electrònics d’hora al matí. Ja que ha creat la seva empresa des de zero, coneix als clients i proveïdors i encara s'implica en el funcionament quotidià del negoci. Però com més creix l'empresa, més complex es fa el procés empresarial.


Cada correu electrònic afegeix alguna cosa a la seva llista de tasques per fer, la qual cosa normalment requereix passar a una aplicació diferent. Pot usar programari de comptabilitat per a preparar una factura, per fer la contractació i la gestió de les recusos humans, un sistema CRM per a gestionar els seus contactes i procés de vendes i potser fins i tot una altra solució de producció per a fer el seguiment de la producció o l'inventari.

Passar d'una solució independent i fragmentada a una altra porta temps i sovint requereix haver d'introduir les dades per duplicat. Aquesta producció reduïda sufoca la seva capacitat de progressar i redueix el temps que podria dedicar a desenvolupar nous negocis.

Per a mantenir el ritme del seu creixement, és probable que estiqui plantejant-se passar-se a una solució de gestió empresarial més integral.

Microsoft Dynamics 365 Business Central Localitzat d'Andorra  l'ajuda a fer les tasques administratives de forma ràpida i fàcil perquè pugui centrar-se en el panorama general i el seu equip pugui passar més temps donant servei als clients. Analitzem com pot ajudar Microsoft.

Connecti a les persones, els processos i els sistemes

Microsoft engloba els mons dels processos empresarials i la productivitat personal connectant a la seva gent, els seus processos i sistemes com mai abans.

Ara mateix, els seus empleats podrien ser l'únic vincle en comú entre els seus sistemes empresarials i el correu electrònic, els fulls de càlcul i les eines de processament de text que utilitza tots els dies. Això significa que perden molt temps canviant d'aplicacions o retallant i enganxant el que pot donar lloc a errors en l'entrada de dades. Les solucions empresarials connectades de Microsoft ajuden a mantenir tot unit perquè la seva gent no hagi de fer-ho.

Junts, Microsoft Dynamics 365 Business Central Localitzat d'Andorra i Office 365 l’ajuden a:

 

•Promoure la productivitat reduint el temps que es dedica a canviar d'unes aplicacions independents a d’altres.

•Col·laboració i comunicació més ràpida trencant les estructures internes i ampliant la visibilitat en l'organització.

•Accelerar l'adopció dels usuaris i reduir el temps de formació amb una experiència d'usuari sense fissures

Fem un cop d'ull a alguns escenaris en els quals Dynamics 365 i Office 365 funcionen conjuntament per a fer que el seu personal sigui més productiu i el seu negoci més eficient.

Treballi allà on li porti el seu negoci

Com a propietari d'un negoci, imagini rebre un correu electrònic d'un client d'alta prioritat que necessita urgentment el lliurament d'una comanda en un curt termini de temps.

Amb Microsoft Dynamics 365 Business Central Localitzat d'Andorra pot trobar la informació que necessita i prendre mesures basant-se en aquesta informació sense buscar sistemes diversos ni coordinar-se amb altres departaments. Sense deixar la seva safata d'entrada, pot comprovar l'inventari i descobrir que no té suficient estoc a mà per a satisfer la comanda. En la mateixa interfície, pot crear i enviar tant una comanda de compra a un proveïdor com un pressupost al client i passar a la seva següent tasca en qüestió de minuts.

El flux de treball de Dynamics 365 també ajuda a assegurar els processos i treballar sobre la marxa. Suposi que està fora de l'oficina i un correu electrònic li alerta que una cotització de vendes ha superat el seu descompte màxim establert en el 10%. Des de la seva safata d'entrada, pot revisar la seva cotització ràpidament i comprovar l'historial de comandes del client, el seu estat comptable i el seu límit de crèdit. Pot prendre una decisió informada per a aprovar el descompte, la qual cosa automàticament actualitza la cotització i notifica al representant de vendes que està llest per a ser enviada al client.

Amb Dynamics 365 i Office 365 treballant conjuntament, pot realitzar accions amb rapidesa des del correu electrònic, la qual cosa li permet passar més temps gestionant la seva empresa i connectant amb els clients. 

Millor interacció amb el client

Vostè sap l'important que és mantenir al seu equip de vendes connectat en l'oficina i quan estan fora d'ella. Dynamics 365 i Office 365 simplifiquen i automatitzen les tasques quotidianes per a mantenir al seu equip de vendes centrat en la gestió de les vendes.

El seu representant de vendes rep un correu electrònic d'un client sol·licitant una cotització per a diversos articles. El sistema reconeix a l'emissor, permetent-li obtenir fàcilment la targeta de client dins d’Outlook. Des d'aquest quadre de comandament, revisa el compte, incloses les cotitzacions existents al client, les comandes en curs i l'historial de vendes. Mentre va creant la cotització, les dades del clients i el producte s'introdueixen automàticament, ajudant-lo a fer-ho més ràpidament. 

Mentre està enviant la cotització de vendes, entra en la seva safata d'entrada una nota d'un client potencial al qual va conèixer en un esdeveniment recent. El sistema reconeix que l'adreça de correu electrònic no està en la base de dades de clients i suggereix afegir-la. Sense deixar Outlook, crea el seu perfil en l'app Dynamics 365. 
Aquest tipus d'automatització redueix el temps que empra en tasques administratives, permetent al seu equip de vendes respondre ràpidament a consultes i, en definitiva, millorar la interacció amb el client.

Simplifiqui l'elaboració d'informes i prengui millors decisions

Els seus comptables exerceixen un paper crucial en l'empresa. Dynamics 365 facilita la jornada del seu comptable simplificant l'elaboració d'informes, racionalitzant el tancament del mes i reduint els errors en l'entrada de dades. 

El seu dia comença a l'app Dynamics 365, on està preparant l'extracte mensual P&L. Necessita editar diverses factures alhora, així que obre la llista de factures en Microsoft Excel. En qüestió de minuts, afegeix una nova partida de factures i actualitza l'estat d'altres vàries. Amb un sol clic, guarda les dades en l'app Dynamics 365, on s'actualitzen de forma automàtica.
Ja que vol una anàlisi en major profunditat dels ingressos del mes, passa a Microsoft Power BI. Allà disposa de diverses maneres d’analitzar les dades de Dynamics 365, inclosa la informació d'ingressos que acaba d'actualitzar. Mitjançant una visualització de gran qualitat i quadres de comandament personalitzats, obté la informació que no podria obtenir d'informes estàndard.

Amb Dynamics 365 Business Central, obté una visió integral del seu negoci i intel·ligència integrada que l'ajuda a prendre decisions millor informades.

Reinventi la productivitat empresarial

No permeti que sistemes desconnectats entorpeixin el camí cap a l'èxit del seu negoci. Faci els següents passos per a reunir el seu personal, processos i sistemes en el núvol i ajudar a prosperar a la seva empresa.

Si tens alguna pregunta no dubtis en contactar amb nosaltres